اعضای گروه کامپیوتر و IT

تصویر نام و نام خانوادگي سمت
 arshadjavad2 مهندس محمدجواد کرمیکارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT-سیستم های اطلاعات مدیریت

——————————————-

مقالات علمی

ردیف نام مقاله کنفرانس
۱ رویکرد پویا در پیش بینی نقاط هدف بازاریابی و جذب دانشجوکاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و داده کاوی مکانی در بازاریابی جذب مراکز آموزشی کنفرانس داده کاوی ایران – دانشگاه امیرکبیر
۲ چارچوب طراحی مجدد و راهکاری برای مدیریت پروژه‌های ITتاکید بر پروژه های طراحی وب سایت کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی
۳ پیش بینی نرخ تولید ناخالص چاه های نفت با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی اولين همايش يافته های جديد کامپیوتری
۴ آینده پژوهی در داده کاوی صحبت های عابران پیادهسناریو نگاری خلاقانه طبق نیاز دانشگاه شهید بهشتی، کنفرانس آینده پژوهی

 

مدیرگروه کامپیوتر و IT
  مهندس زمانیکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار استاد مدعو
  مهندس جعفر لایقیکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار استاد مدعو
  مهندس محمودیکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار استاد مدعو
  سرکار خانم مهندس بابااحمدیکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار استاد مدعو